Ledarskap – en profession
Chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren. Chef är en formell position och funktion i organisationen. Den formella positionen är inte tillräcklig för att skapa resultat. En förutsättning för att nå resultat är också ett gott ledarskap. Vem som helst kan bli utsedd till chef men alla är inte lämpliga ledare. Ledarskapet är den viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik som chef, en kompetens som kan tränas och utvecklas. Ledarskapet är en profession i sig.

Vad utmärker skickliga ledare?
Ledarskap innebär att hantera krav och förväntningar från ledning och medarbetare. En skicklig ledare har förmåga att hantera hela det spänningsfältet. En god ledare har också förmågan att anpassa ledarskapet efter pågående situation. Det gäller inte bara medarbetarnas kompetenser, förutsättningar eller drivkrafter utan också externa krav från kunder, myndigheter m.m.

Tecres Management AB
Verkar för att skapa möjligheter till ökad effektivitet och en högre kvalitet hos dagens ledare för att därigenom stödja företagens utveckling.

Huvudfokus i verksamheten är utveckling av management och projektledning. 

Tecres Management AB arbetar på uppdrag av ägare, styrelse eller vd. Uppdragen utförs i samarbete med ledning och medarbetare hos kunden.

Besök
Kungsgatan 1
702 11 Örebro
Post
Box 326
701 46 Örebro
Telefon +46 (0)19 10 05 50
info@tecres.se       
  www.tecres.se